Postihy věřitelů a zprostředkovatelů spotřebitelských smluv

Poskytovatelé půjček

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů definuje postihy, které na věřitele a zprostředkovatele spotřebitelských smluv čekají, pakliže se nebudou řídit touto legislativou.

V případě, že věřitel a zprostředkovatel spotřebitelského úvěru dlužníkovi nebude pravidelně po dobu trvání spotřebitelské smlouvy zasílat výpis z úvěru nebo mu nesdělí informaci ohledně jeho evidence v databázi dlužníků, na základě které se rozhodl mu neposkytnout spotřebitelskou půjčku, či mu zpoplatní výpověď spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou, pak mu hrozí pokuta ve výši 10 000 000,- Kč. Ta mu také hrozí v případě, že ve smlouvě o spotřebitelském úvěru sjedná výpovědní lhůtu delší než 1 měsíc při podání výpovědi ze strany dlužníka nebo naopak delší než 2 měsíce, pokud by výpověď podal on sám, a dále v případě, že by neinformoval spotřebitele o ukončení oprávnění čerpat spotřebitelský úvěr.
 
Avšak největší finanční postih čeká na věřitele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru tehdy, pokud poruší svoji informační povinnost a neposkytne dlužníkovi na požádání bezplatně kopii návrhu spotřebitelské smlouvy či bude vyžadovat ke splacení či zajištění úvěru podpis směnky nebo šeku, případně k nabídce, sjednání či zprostředkování spotřebitelské půjčky použije zpoplatněné telefonní číslo. Za těchto okolností mu hrozí pokuta až do výše 20 000 000,- Kč, které se nevyhne ani tehdy, pokud si před uzavřením spotřebitelské smlouvy neověří platební schopnost spotřebitele, požaduje další plnění při odstoupení od smlouvy s výjimkou úroku, který věřiteli náležel za dobu, kdy byl čerpán spotřebitelský úvěr až do doby jeho splacení, a celé jistiny.

Sankce ve stejné výši může být věřiteli udělena také za předpokladu, že neakceptuje odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele a neumožní mu předčasně splatit spotřebitelský úvěr nebo za jeho předčasné splacení požaduje náhradu nákladů (týká se pouze některých případů) ve výši 1 % celkové výše dluhu, jestliže je doba mezi sjednaným datem ukončení spotřebitelské smlouvy a předčasným splacením delší než 1 rok, nebo ve výši 0,5 % pokud je tato doba naopak kratší než 1 rok. 20 000 000,- Kč pokuta mu hrozí také v případě, že věřitel či zprostředkovatel spotřebitelské půjčky za jeho poskytnutí vyžaduje zajištění, které několikanásobně převyšuje hodnotu dluhu, a nepředá mu smlouvu o spotřebitelském úvěru v listinné podobě či na jiném trvalém nosiči dat.

Naopak finančně nejnižší postih ve výši 1 500 000,- Kč čeká na věřitele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, pokud neinformuje třetí osobu poskytující doplňkovou službu související se smlouvou o spotřebitelském úvěru o odstoupení od této smlouvy, v důsledku čehož zaniká i smlouva o doplňkové službě. Stejná výše pokuty hrozí také právnické nebo podnikající fyzické osobě, která je oprávněna zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti, jestliže neumožní věřitelům přístup k těmto informacím nebo pokud neuveřejní podmínky k jejich dálkovému přístupu.

TIP: Zkuste bezpečnou půjčku od FASTFIN.cz

půjčka
Snubní prsteny POLOMIO. Jak zjistit správnou velikost zásnubního prstenu a snubního prstenu. Svatební prsteny budou tak jedinečné, jak jedinečně si je vytvoříte. Jak s přehledem zvládnout žádost o ruku. Jak mít svatební prsteny z hvězdného prachu. Proč snubní prsten osázet drahými kameny? 12 tipů, jak vybrat snubní prsten a nezbláznit se. Víte, že ke zpečetění vašeho příběhu lásky, potřebujete prsteny celkem 3? Jak vybírat svatební zásnubní prsteny? Proč si při výběru svatebního prstenu dát na čas? Z jakého materiálu si nechat vyrobit svatební prsteny?

Hosted on MyDreams VPS server